Došlo je do greške na serveru. Obratite se tehničkoj podršci. Kôd greške: 31001

Greška: Došlo je do greške na serveru. Obratite se tehničkoj podršci. Kôd greške: 31001' na Android uređaju.

Greška: Došlo je do greške na serveru. Obratite se tehničkoj podršci. Kôd greške: 31001' kada pokušavate da se pridružite događaju koristeći moj Android mobilni.

 

Uzrok:Kada
alternativni domaćin pokuša da pokrene/pridruži događaj pomoću veze u pozivu za e-poštu, korisnici će dobiti sledeću grešku na svojim Android uređajima:

Slika koju je dodao korisnik

Zaobilazno rešenje:
Pridružite se događaju kao učesnik.

Da li je ovaj članak bio koristan?