Webex dodatna komponenta se ne pojavljuje u programu Outlook za Mac Mojave

Webex dodatna komponenta se ne pojavljuje u programu Outlook za Mac Mohave.

Webex dugme ili traka sa alatkama nedostaju u programu Outlook za Mac Mojave.

 

Da biste omogućili Dodatnu komponentu za Webex:

  1. Kliknite na ikonu jabuke u gornjem levom delu ekrana, a zatim izaberite stavku Željene postavke sistema....
  2. Dvaput kliknite na ikonu "Bezbednost & privatnost".
  3. Kliknite na ikonu katanca u donjem levom uglu prozora.
  4. Unesite korisničko ime i lozinku za nalog, a zatim kliknite na dugme za otključavanje .
  5. Kliknite na karticu Privatnost :
Slika koju je dodao korisnik
  1. Izaberite polje Microsoft Outlook u okviru WebExPluginAgent.

Da li je ovaj članak bio koristan?