Insticks program för WebEx visas inte i Outlook för Mac Mojave

Insticks program för WebEx visas inte i Outlook för Mac Mojave.

WebEx-knappen eller-verktygsfältet saknas i Outlook för Mac Mojave.

 

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.

Så här aktiverar du WebEx insticks program:

  1. Klicka på Apple-ikonen längst upp till vänster på skärmen och välj sedan Systeminställningar ....
  2. Dubbelklicka på ikonen säkerhet \ sekretess .
  3. Klicka på Lås ikonen längst ner till vänster i fönstret.
  4. Ange användar namn och lösen ord för ditt konto och klicka sedan knappen Lås upp.
  5. Klicka på fliken Sekretess :
Bild tillagd av användare
  1. Välj Microsoft Outlook- rutan under WebExPluginAgent.

Var den här artikeln användbar?