Nije moguće Cisco Jabber pozive na slušalice

Nije moguće Cisco Jabber pozive na slušalice sa mikrofonom.

Dok sam na pozivu koristeći slušalice sa mikrofonom, ne mogu da čujem pozivaoca čak ni nakon pojačavanje jačine zvuka na slušalicama sa mikrofonom.

Jačina zvuka slušalica je nezavisna od kontrole jačine zvuka u Cisco Jabber. Potrebno je da povećate postavku jačine zvuka u Cisco Jabber.

Da biste to uradili, koristite dugmad za jačinu zvuka uređaja da biste podesili postavke jačine zvuka dok je Cisco Jabber otvorena, a slušalice su priključene:
 

Slika koju je dodao korisnik

Da li je ovaj članak bio koristan?