Nevažeći ključ glavnog računarskog računarskog sistema, nije moguće povratiti ulogu domaćina

Nevažeći ključ glavnog računarskog računarskog sistema, nije moguće povratiti ulogu glavnog računarskog programa

Ključ domaćina se stalno menja svaki put kada neko pokuša da povrati ulogu domaćina.

Rešenje:Počevši

od Webex Poslovnog paketa (WBS) 40.0 ključ glavnog računarskog računarskog programa je uklonjen iz svih predložaka e-pošte.

U oktobru 2020. godine Cisco je najavio Host ključnu rotaciju, kako bi sprečio neovlašćeno korišćenje ključa domaćina, glavni ključ za sastanak će se sada automatski obnoviti kada se sastanak završi.
 

Da li je ovaj članak bio koristan?