Ogiltig värdnyckel, kan inte ta tillbaka värdrollen

Ogiltig värdnyckel, det går inte att återta värdrollen

Värden värdnyckel ändras när någon försöker återta värdrollen.

Lösning:

Från och med Webex programsvit för företag (WBS) 40.0 har värdnyckel tagits bort från alla e-postmallar.

I oktober 2020 meddelade Cisco värdnyckelrotation för att förhindra obehörig användning av värdnyckel. Mötets värdnyckel förnyas nu automatiskt när ett möte avslutas.
 

Var den här artikeln användbar?