Pozivnica za sastanak izlazi mnogo pre nego što se Webex sastanci dodaju na Outlook 365 sastanak.

Pozivnica za sastanak izlazi mnogo pre nego što se Webex sastanci dodaju na Outlook 365 sastanak.

Informacije o Webex sesiji se dodaju na Outlook sastanak odmah nakon što se pritisne dugme Add Webex Meeting.

Integracija Webex Outlook 365 funkcioniše drugačije od prethodne integracije alata za produktivnost.

Rešenje:
Microsoft je modifikovao metode i parametre u kojima Office dodaci komuniciraju sa Microsoft Office-om, uključujući Microsoft Outlook za Windows i Macintosh operativne sisteme iz bezbednosnih razloga.Ovo je nateralo kompletnu preradu u Webex integraciji sa Outlook-om.To je dovelo do promene ponašanja.
Sa prethodnim alatkama za produktivnost, Webex informacije o sesiji nisu dodate dok se poziv za sastanak ne pošalje.Sa Outlook 365 Webex dodatkom, informacije o sastanku se dodaju kada kliknete na dugme Dodaj Webex sastanak.Zbog ponašanja kompanije Microsoft Outlook, pozivnice za sastanke se odmah šalju.Preporučuje se da odredite datum i vreme sesije i pozovete svoje učesnike pre dodavanja Webex sastanka.
 

Da li je ovaj članak bio koristan?