Mötesinbjudan går ut mycket innan mötet Webex Meetings läggs till i ett möte i Outlook 365

Mötesinbjudan går ut mycket innan Webex Meetings läggs till i ett möte i Outlook 365.

Webex-sessionsinformation läggs till i ett Outlook-möte omedelbart efter att Webex Meeting knapp har lagts till.

Webex Outlook 365-integreringen fungerar annorlunda än den tidigare produktivitetsverktyg integreringen.

Lösning: Microsoft har ändrat de metoder och parametrar som används för att av säkerhetsskäl interagera medOffice-insticks programmet, inklusive Microsoft Outlook, både i Windows och i
Macintosh. Detta har framtvinga en fullständig omskrivning av Webex-integreringen med Outlook. Detta har lett till ändrade beteende.
Med föregående mötesinbjudan produktivitetsverktyg inte Webex-sessionsinformationen förrän mötesinbjudan har skickats ut. Med plugin-programmet Outlook 365 Webex läggs mötesinformationen till när du klickar på knappen Webex Meeting lägg till. På grund av Microsoft Outlooks beteende skickas mötes inbjudna direkt. Vi rekommenderar att du anger datum och tid för sessionen och bjuder in dina deltagare innan du lägger till Webex-mötet.
 

Var den här artikeln användbar?