Naša napredna tehnologija dubokog učenja, nauke govora i audio obrade odvaja buku iz ljudskog govora na bilo kom jeziku. Vaše kolege će čuti vas, a ne buku u vašem radnom prostoru.

Ova funkcija uklanja pozadinsku buku samo kada koristite opciju Koristi zvuk sa računara.

U bilo kom trenutku tokom sastanka možete da uklonite pozadinsku buku tako što ćete uraditi sledeće:

  • Za 41.9 i novije lokacije kliknite na Opcije za audioOpcije za audio, kliknite na padajuću strelicu za opciju Webex pametni zvuk i izaberite opciju Uklanjanje šuma.
  • Za lokacije ranijih verzija kliknite na Opcije za audioOpcije za audio, kliknite na dugme Podešavanja i štriklirajte opciju Ukloni pozadinski šum.

 
Ako želite da svirate instrument ili reprodukujete pesmu, pogledajte režim muzike.
Uklanjanje pozadinskog šuma je omogućeno

Uklanjanje pozadinskog šuma možete da isključite ili uključite u bilo kom trenutku pre ili tokom sastanka.


 

Uklanjanje pozadinskog šuma nije dostupno na 32-bitnoj verziji iOS-a.

Da biste uklonili pozadinski šum tokom sastanka, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako koristite iOS uređaj, dodirnite opciju Više opcija Ikonica „Više” > Podešavanja, a zatim uključite ili isključite opciju Ukloni pozadinski šum.
  • Ako koristite Android uređaj, dodirnite opciju Više opcija Ikonica „Više” > Napredno > Podešavanja > Audio i video, a zatim uključite ili isključite opciju Ukloni pozadinski šum.
Kada klizač postane zelen za iOS odnosno plav za Android, uključena je opcija Ukloni pozadinski šum.

Pre nego što počnete

Ova funkcija je podrazumevana u pregledačima Firefox, Chrome i Edge.

Da biste koristili ovu funkciju u pregledaču Safari i starijim verzijama pregledača Chrome i Edge, morate da uputite zahtev da biste je omogućili.

1

U bilo kom trenutku na sastanku kliknite na padajuću strelicu pored opcije Opcije za audio, a zatim kliknite na opciju Podešavanja.

2

Kliknite na opciju Webex pametni zvuk izaberite stavku Uklanjanje šuma.


 
Ako želite da svirate instrument ili reprodukujete pesmu, pogledajte režim muzike.