1

Kliknite na dugme "Poveži se saVideo sistemi video sistemom" da biste se pridružili sastanku sa kompatibilnog uređaja. Aplikacija traži obližnje video sisteme.

2

Ako aplikacija otkrije obližnje video sisteme, videćete listu tih uređaja. Izaberite video sistem koji želite da koristite sa liste.

3

Ako video sistem nije otkriven, pozovite aplikaciju. Unesite adresu video sistema, a zatim izaberite uređaj kada se pojavi na listi. Možete odabrati da se povežete bez pritiskanja tastera 1.

4

Ako se povezujete sa video sistemom registrovanim u oblaku koji već nije povezan sa aplikacijom "Sastanci na radnoj površini", unesite kôd prikazan na uređaju, a zatim kliknite na dugme "U redu".

Aplikacija se automatski povezuje sa vašim video sistemom ili poziva uređaj kada izaberete opciju "Pridruži se sastanku".

Šta dalje

Windows i Mac: Da biste video zapis na povezanom video sistemu prikaželi samo kada se sadržaj ne deli, idite na opciju "Više opcijaJoš opcija " u aplikaciji na radnoj površini, a zatim prebacite opciju "Prikaži video samo na video sistemu ".