1

Klicka på Anslut till videosystemVideosystem för att delta i mötet från en kompatibel enhet. Appen söker efter videosystem i närheten.

2

Om appen upptäcker videosystem i närheten ser du en lista över dessa enheter. Välj det videosystem som du vill använda i listan.

3

Låt appen ringa upp din enhet om ditt videosystem inte hittas. Ange videosystemets adress och välj sedan enheten när den visas i listan. Du kan välja att ansluta utan att trycka på 1.

4

Om du ansluter till ett molnregistrerat videosystem som inte redan är anslutet till Meetings-skrivbordsappen anger du koden som visas på enheten och klickar sedan på OK.

Appen ansluter antingen till ditt videosystem automatiskt eller ringer upp din enhet när du väljer Delta i möte.

Nästa steg

Windows och Mac: Om du endast vill visa video på det anslutna videosystemet när inget innehåll delas går du till Fler alternativFler alternativ i skrivbordsappen och växlar sedan Visa video på endast videosystem på.