Pridružite se sesiji za manju grupu učesnika


 

Korisnici koji se pridruže sastanku sesija obuke iz Webex Meetings za iOS i Android, ne mogu da kreiraju sesije za manji broj učesnika, čak i ako su im dodeljene privilegije.


 

Učesnici koji su se pridružili putem telefona ne mogu da se dodele samo sesijama za manji broj učesnika jer se njihov zvuk neće prenositi iz glavne sesije.

Izlagač određuje da li učesnik može da se pridruži sastanku sesija za manji broj učesnika pozivom učesnicima ili dozvoljavanjem učesnicima da se pridruže bez pozivnice.

Na panelu sesije za manju grupu učesnika istaknite ime sesija za manji broj učesnika sastanka kom želite da se pridružite i izaberite "Pridruži se".

Prikaz učesnika sesije za manje grupe učesnika

Raspored prozora sesija za manji broj učesnika je gotovo identičan glavnom prozoru sesije. Moći ćete da vidite listu učesnika, njihove odgovore i prozor za ćaskanje između učesnika u sesija za manji broj učesnika. Da biste napustili sesiju sesija za manji broj učesnika kliknite na "Napusti sesiju za manju grupu učesnika".

Korišćenje telefonske konferencije u sesijama za manje grupe učesnika

Možete da komunicirate sa učesnicima u sesija za manji broj učesnika pomoću računara ili telefona. Sve opcije audio konferencija koje organizator postavi u glavnoj sesiji primenjuju se na sesija za manji broj učesnika. Kontrole telefonska konferencija deluju kao u glavnoj sesiji.


 
  • Kada se učesnik koji se već pridružio glavnom sastanku telefonska konferencija se pridruži sesija za manji broj učesnika, automatski se prebacuje iz glavne sesije telefonska konferencija na sesija za manji broj učesnika telefonska konferencija sesiju. Učesnici ne mogu da se pridruže sastanku telefonska konferencija u glavnoj sesiji dok su povezani sa sesija za manji broj učesnika telefonska konferencija.

  • Ako audio konferencije nisu dostupne ili nisu pokrenute za glavnu sesiju pre početka sesija za manji broj učesnika, onemogućene su i audio konferencije za sesije za manji broj učesnika.

  • Kada učesnik koji je na sesija za manji broj učesnika telefonska konferencija napusti sesiju sesija za manji broj učesnika, automatski se prekida veza sesija za manji broj učesnika telefonska konferencija se. Učesnik se vraća u glavnu sesiju i može da se pridruži glavnom sastanku telefonska konferencija tako što će izabrati opciju "Pridruži se telefonskoj konferenciji" u meniju "Audio".

Uloga izlagača u sesiji za manju grupu učesnika

Nakon što organizator glavne sesije kreira sesija za manji broj učesnika, učesnicima mogu da dodele ulogu izlagača u okviru sesija za manji broj učesnika.

Izlaganje i deljenje informacija u sesija za manji broj učesnika funkcioniše slično izlaganju informacija u glavnoj sesiji. Jedina razlika je u tome što birate sadržaj ili softver koji želite da delite iz menija "Deli" u okviru prozora sesije za manju grupu učesnika.

U sesiji sesija za manji broj učesnika odaberete da delite:

  • Dokumenti ili prezentacije

  • Bela tabla u prozoru sesije za manju grupu učesnika

  • To je veb-pregledač

  • Vaša radna površina

  • Aplikacija

Napusti i ponovo se pridruži sesiji za manju grupu učesnika

Ako ste učesnik u sesiji sesija za manji broj učesnika, a ne izlagač, možete da napustite sesiju i da se vratite na je kasnije.

  • Na panelu sesije za manju grupu učesnika izaberite "Napusti sesiju za manju grupu učesnika".

  • U meniju "Sesija za manju grupu učesnika" izaberite stavku Pridružite se sesiji za manju grupu učesnika.