Bli med i separatøkt


Brukere som blir med i en opplæringsøkt fra Webex Meetings-appen for iOS og Android, kan ikke opprette separatøkter, selv om de er tilordnet til å gjøre det.


Brukere som bare har blitt med via telefon, kan ikke tilordnes til separatøkter. Brukere som har blitt med ved hjelp av Webex Meetings-appen for iOS og Android, kan tilordnes til separatøkter, men lyden deres overføres ikke fra hovedøkten.

Presentatøren avgjør om en deltaker kan bli med i en separatøkt, enten ved å invitere deltakere, eller ved å la deltakerne bli med uten invitasjon.

I Separatøkt-panelet uthever du navnet på separatøkten du vil bli med i, og velger Bli med.

Deltakervisningen av separatøkter

Oppsettet til separatøktvinduet er nesten identisk med hovedøktvinduet. Du vil kunne se en liste over deltakere, svarene deres og et chattevindu mellom deltakerne i separatøkten. Hvis du vil forlate separatøkten, klikker du på Forlat separatøkt.

Bruke en lydkonferanse i separatøkter

Du kan kommunisere med deltakere i en separatøkt ved hjelp av en datamaskin eller telefon. Alle alternativene for lydkonferanser som verten konfigurerer i hovedøkten, gjelder for separatøkten. Lydkonferansekontrollene fungerer som i hovedøkten.


  • Når en deltaker som allerede har blitt med i hovedøkten for lydkonferanser, blir med i en separatøkt, flyttes de automatisk fra lydkonferansen for hovedøkten til lydkonferansen for separatøkten. Deltakerne kan ikke bli med i en lydkonferanse i hovedøkten når de er koblet til en lydkonferanse i en separatøkt.

  • Hvis lydkonferanser ikke er tilgjengelige eller ikke er startet for hovedøkten før separatøkten startes, deaktiveres også lydkonferanser for separatøkter.

  • Når en deltaker som er i lydkonferansen for en separatøkt, forlater en separatøkt, kobles de automatisk fra lydkonferansen for separatøkten. Deltakeren går tilbake til hovedøkten og kan bli med i hovedlydkonferansen ved å velge Bli med i lydkonferanse på Lyd-menyen.

Presentatørrollen i en separatøkt

Når verten for hovedøkten har opprettet en separatøkt, kan de tilordne deltakere presentatørrollen i en separatøkt.

Presentasjon og deling av informasjon i en separatøkt fungerer på samme måte som å presentere informasjon i hovedøkten. Den eneste forskjellen er at du velger hvilket innhold eller hvilken programvare du vil dele fra Del-menyen i vinduet Separatøkt.

I en separatøkt kan du velge å dele:

  • Dokumenter eller presentasjoner

  • En tavle i Separatøkt-vinduet

  • En nettleser

  • Skrivebordet

  • Et program

Forlate og bli med i en separatøkt på nytt

Hvis du er deltaker i en separatøkt i stedet for presentatøren, kan du forlate en økt og gå tilbake til den senere.

  • Velg Forlat separatøkt i Separatøkt-panelet.

  • Velg Bli med i separatøkt i Separatøkt-menyen.