Ako ne vidite opciju podizanja ruke, domaćin ili kohost možda neće dozvoliti učesnicima da podignu ruke.

Kliknite Podignite ruku pored stavke Reakcije.


 

Spustite ruku tako što ćete ponovo kliknuti Podignite ruku .

Način na koji podižete i spuštate ruku zavisi od uređaja.

Za iOS i Android telefone dodirnite Još opcija , a zatimdodirnite Podigni ruku ili Donji deo ruke.

Za iPad i Android tablete dodirnite Reactions , a zatim dodirnite Raise hand ili Lower hand .


 

Ako koristite iPad ili Android tablet i reakcije su isključene za sastanak, dodirnite Podigni ruku ili donji deo ruke sa kontrola sastanka.