Om du inte ser alternativet att räcka upp handen kanske värden eller cohost inte tillåter mötesdeltagare att räcka upp sina händer.

Klicka Räck upp handen på Bredvid Reaktioner.


 

Ta ner handen genom att klicka Räck upp handen igen.

Hur du räcker upp och sänker handen beror på din enhet.

För iOS- och Android-telefoner knackar du på Fler alternativ och sedan på Höj hand eller Ta ner hand.

På iPad- och Android-surfplattor knackar du på Reaktioner och sedan på Raise hand eller Lower hand ( Ta nerhanden).


 

Om du använder en iPad- eller Android-surfplatta och reaktionerna är avstängda för ditt möte knackar du på Höj hand eller Ta ner handen från möteskontrollerna.