Koristite ove informacije da biste saznali više o brojevima portova, protokolima, IP adresa, domenima koje morate odobriti pre korišćenja UC povezanog oblakom.

Preduslovi

 • Uverite se da možete da se prijavite u kontrolno čvorište. Više informacija potražite u članku Prvi koraci sa Cisco Webex Control Hub.

 • Korišćenje propusnog opsega: Za veći klaster uverite se da imate najmanje 2 MBPS propusnog opsega.

 • Mrežni proxy server: CCUC usluga podržava i neautorizovane i potvrđene HTTP proxy servere. Podržane šeme potvrde identiteta proxy servera su "Basic" i "Digest".

 • Omogućite podršku za WebSocket saobraćaj.

 • UC cloud port 443 povezan u oblaku u oblaku mora biti uvek stignut iz okruženja kupaca.

 • Omogućite CDR i CMR u Unified CM.

 • Konfigurišite klastere Unified CM mrežnim vremenskim protokolom (NTP). Server NTP mora biti sinhronizovan sa međunarodnim UTC satom.

Vrste saobraćaja

Podaci preko HTTPS veza su samo izlazni i koriste URL adrese za komunikaciju.

UC povezan u oblaku podržava samo Transport Layer Security (TLS) verziju 1.2.

URL adrese potrebne za pristup CCUC usluzi

Ako vaša organizacija koristi proxy server, uverite se da možete da pristupite sledećim URL adresama:

*.ucmgmt.cisco.com

*.webex.com

*.wbx2.com

IP se iz dostupnih bazena adresa Cisco i Amazon Web Services (AWS).

Šifrovanje podataka u tranzitu

UC agenti povezani u oblaku proveravaju UC vezu povezanu sa oblakom sa certifikatom (Amazon Root CA 1 sertifikat). Ovim se obezbeđuje da certifikati predstavljeni prilikom uspostavljanja TLS sesije mogu da se provere u odnosu na pouzdane vrhovne CA certifikate. Pouzdani vrhovni CA certifikati instalirani su na operativnom sistemu uređaja.

UC povezan sa oblakom ne nudi Štapling protokola statusa certifikata na mreži (OCSP) da bi proverio ispravnost SSL certifikata.


 

Trenutno je podržano TLS verzija 1.2.

Proizvoda

Oslobodi

Љifra

Unified CM

11,5 do 12,0 (x)

 • TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305

 • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305

 • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

 • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

 • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

 • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

 • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

 • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

14.0 i kasnije

 • ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

 • ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

 • ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

 • ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256

 • DH-DSS-AES256-GCM-SHA384

 • DH-RSA-AES256-GCM-SHA384

 • DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

 • DH-DSS-AES128-GCM-SHA256

 • DH-RSA-AES128-GCM-SHA256

 • DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

 • ECDHE-RSA-AES256-SHA384

 • ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384

 • ECDHE-RSA-AES256-SHA

 • ECDHE-ECDSA-AES256-SHA

 • DHE-RSA-AES256-SHA256

 • DH-RSA-AES256-SHA256

 • DH-DSS-AES256-SHA256

 • DHE-RSA-AES256-SHA

 • DH-RSA-AES256-SHA

 • DH-DSS-AES256-SHA

 • ECDHE-RSA-AES128-SHA256

 • ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256

 • ECDHE-RSA-AES128-SHA

 • ECDHE-ECDSA-AES128-SHA

 • DHE-RSA-AES128-SHA256

 • DH-RSA-AES128-SHA256

 • DH-DSS-AES128-SHA256

 • DHE-RSA-AES128-SHA

 • DH-RSA-AES128-SHA

 • DH-DSS-AES128-SHA

 • DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA

 • DH-RSA-CAMELLIA256-SHA

 • DH-DSS-CAMELLIA256-SHA

 • DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA

 • DH-RSA-CAMELLIA128-SHA

 • DH-DSS-CAMELLIA128-SHA

 • AES256-GCM-SHA384

 • AES128-GCM-SHA256

 • AES256-SHA256

 • AES256-SHA

 • AES128-SHA256

 • AES128-SHA

 • CAMELLIA256-SHA

 • CAMELLIA128-SHA

Expressway

X14.0

 • TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

 • TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

 • TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

 • TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

 • TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

 • TLS_AES_128_GCM_SHA256

 • TLS_AES_256_GCM_SHA384

 • TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256

 • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

 • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

 • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

 • TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

 • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

 • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

 • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

 • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

 • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

 • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

 • TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

 • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

Šta dalje