Webex Desk kamera je dizajnirana da funkcioniše van okvira sa podrazumevanim postavkama. Postavke možete prilagoditi pomoću aplikacije Webex Desk Camera da biste zadovoljili zahteve za mrežnu ili video sliku.

Pre nego što počneš

Aplikacija Webex Desk Camera podržava Windows i Mac OS. Uverite se da računar ispunjava ili premašuje minimalne zahteve. Za sistemske zahteve pogledajte sistemske zahteve aplikacije Webex Desk Camera.

1

Preuzmite instalator aplikacije za operativni sistem računara. Uradite neku od sledećih radnji:

  • Posetite lokaciju Cisco Accessory Hub i preuzmite instalacionu datoteku iz aplikacija za pribor.

    hvatanje ekrana za matičnu stranicu Cisco Accessory Hub-a

    Izaberite verziju kompatibilnu sa operativnim sistemom za preuzimanje.

    hvatanje ekrana za izbor verzije operativnog sistema

  • Idite na Cisco Software Download i preuzmite najnoviju verziju koja je kompatibilna sa vašim operativnim sistemom. Prijavljivanje je obavezno za preuzimanje.
2

Dvaput kliknite na izvršnu datoteku da biste pokrenuli instalaciju.

3

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju.