ten Kamera biurkowa Webex jest zaprojektowany do działania po wyjęciu z pudełka z ustawieniami domyślnymi. Możesz dostosować ustawienia za pomocą Aplikacja Webex do aparatu biurkowego aby spełnić wymagania Twojej sieci lub obrazu wideo.

Przed rozpoczęciem

ten Aplikacja Webex do aparatu biurkowego obsługuje systemy Windows i Mac OS. Upewnij się, że komputer spełnia lub przekracza minimalne wymagania. Aby zapoznać się z wymaganiami systemowymi, zobacz Wymagania systemowe aplikacji Webex Desk Camera.

1

Pobierz instalator aplikacji dla systemu operacyjnego komputera. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

2

Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, aby rozpocząć instalację.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.