Pre nego što počnete

Administrator je omogućio uključivanje za vas.

1

Prijavite se u Čvorište korisnika, a zatim izaberite stavku > Pozivanje > poziva.

2

Idite na " Dodsebe" i uključite preklopnik ako ne smetate drugima da svratite na pozive. Zatim odlučite da li želite da reprodukujete ton upozorenja koji vas obaveštava kada se neko pridružuje vašem pozivu.