Rasporeda

Možete da se prebacujete između sledećih rasporeda, u zavisnosti od broja učesnika sastanka:

Raspored koordinatne mreže vam omogućava da vidite video zapis do 25 učesnika sastanka na svakoj stranici.

Raspored koordinatne mreže

Raspored steka prikazuje onoga ko govori u primarnom video zapisu ispod video sličica drugih učesnika.

Raspored steka je dostupan kada na sastanku ima tri ili više učesnika.

Raspored steka

Kada neko počne da deli, fokus se prebacuje na deljeni sadržaj.

Uvek znate ko deli jer se njihovo ime prikazuje iznad sadržaja, sa leve strane.

Raspored steka prilikom deljenog sadržaja

Jedan pored drugog raspored prikazuje onoga ko govori u primarnom video zapisu pored video sličica drugih učesnika.

Jedan pored drugog raspored je dostupan kada na sastanku ima tri do 25 učesnika.

Jedan pored drugog raspored

Kada neko počne da deli, fokus se prebacuje na deljeni sadržaj.

Uvek znate ko deli jer se njihovo ime prikazuje iznad sadržaja, sa leve strane.

Jedan pored drugog rasporeda kada se sadržaj deli

Prikaz celog ekrana možete da koristite sa rasporedom "Koordinatna mreža", "Stek" ili "Jedan pored drugog". Prikaz celog ekrana skriva traku sa menijima na vrhu prozora aplikacije.

Kada se sadržaj ne deli, prikaz celog ekrana povećava veličinu primarnog video zapisa.

Prikaz preko celog ekrana

Kada neko deli sadržaj, prikaz celog ekrana povećava veličinu deljenog sadržaja tako da ga možete jasnije videti.

Prikaz preko celog ekrana

1

Da biste se prebacili na drugi raspored, kliknite na dugme " RasporedRaspored", a zatim odaberite raspored.

Na primer, kada u sastanku ima tri ili više učesnika, kliknite na dugme "Stek" da biste se prebacili na raspored Stek.

2

Da biste u rasporedu Steka pokazali više ili manje sličica video zapisa, postavite pokazivač na donju ivicu table sličica video zapisa i prevucite regulator veličine Regulator veličine da biste skupili sličice video zapisa ili videli više video zapisa.

U rasporedu jedan pored drugog postavite pokazivač na levu ivicu table sličica video zapisa i prevucite regulator veličine da biste skupili sličice video zapisa ili videli više video zapisa.

Kliknite na dugme Prikaži više sličica video zapisa učesnikaPrikaži još sličica video prenosa učesnika da biste prikazali tablu sa sličicama video zapisa kada je skupljena.

3

Da biste sakrili traku sa menijima na vrhu prozora aplikacije na radnoj površini, kliknite na dugme "Raspored", Raspored a zatim izaberite preklopnik prikaza celog ekrana da biste ga uključili.

Možete da se prebacujete između sledećih rasporeda, u zavisnosti od broja učesnika sastanka:

Raspored koordinatne mreže vam omogućava da vidite do šest osoba na iPhone ili Android telefonu, u zavisnosti od veličine ekrana. Na iPad ili Android tabletu možete videti do 25 učesnika.

Raspored koordinatne mreže

Automatski skrivamo gornju traku sa menijima i kontrole sastanka nakon nekoliko sekundi kako biste mogli da se fokusirate na učesnike. Da biste pokazali traku sa menijima i kontrole sastanka, dodirnite ekran.

Raspored fokusa prikazuje video zapis sa celog ekrana onoga ko govori.

Raspored fokusa

Kada neko deli sadržaj, raspored "Fokus" prikazuje video zapis deljenog sadržaja preko celog ekrana i smanjuje aktivni zvučnik.

Raspored fokusa prilikom deljenog sadržaja

Da biste videli više deljenog sadržaja, tapnite da biste skupili video zapis aktivnog zvučnika.

Ako se pridružite sastanku pomoću iPad ili Android tableta, možete odabrati raspored Stek. Raspored steka prikazuje onoga ko govori u primarnom video zapisu ispod sličica do šest drugih učesnika.

Raspored steka je dostupan kada na sastanku ima tri ili više učesnika.

Raspored steka

Kada neko počne da deli, fokus se prebacuje na deljeni sadržaj.

Raspored steka prilikom deljenog sadržaja

1

Da biste se prebacili na drugi raspored, dodirnite Raspored Raspored, a zatim odaberite raspored.

Na primer, dodirnite koordinatnu mrežu da biste se prebacili na raspored koordinatne mreže.

2

Da biste sakrili traku sa menijima na vrhu prozora aplikacije kada koristite tablet, dodirnite Raspored , a zatim Raspored dodirnite Fullscreen.


 

Takođe možete dvaput da tapnete da biste se prebacili na Fullscreen.