Layouter

Du kan växla mellan följande layouter, beroende på antalet mötesdeltagare i ett möte:

Rutnätslayouten låter dig se video med upp till 25 mötesdeltagare på varje sida.

Rutnätslayout

I buntlayouten visas den som talar i huvudvideon nedanför andra mötesdeltagares videominiatyrer.

Layouten för staplar är tillgänglig när det finns tre eller fler deltagare i mötet.

Stapellayout

När någon börjar dela ändras fokus till det delade innehållet.

Du vet alltid vem som delar eftersom deras namn visas ovanför innehållet till vänster.

Layouten för staplar när innehåll delas

Layouten Sida vid sida visar den som talar i huvudvideon bredvid andra mötesdeltagares miniatyrvideobilder.

Layouten sida vid sida är tillgänglig när det är tre till 25 deltagare i mötet.

Layouten Sida vid sida

När någon börjar dela ändras fokus till det delade innehållet.

Du vet alltid vem som delar eftersom deras namn visas ovanför innehållet till vänster.

Layouten sida vid sida när innehåll delas

Du kan använda helskärmsbild i layouten Rutnät, Stapel eller Sida vid sida. I helskärmsläge döljs menyraden högst upp i programfönstret.

Om inget innehåll delas ökar helskärmsvyn storleken på den primära videon.

Helskärmsvy

När någon delar innehåll ökar helskärmsvyn storleken på det delade innehållet så att du kan se det tydligare.

Helskärmsvy

1

Om du vill växla till en annan layout klickar du på Layout Layoutoch väljer sedan en layout.

När det t.ex. är tre eller fler deltagare i mötet klickar du på Stapla för att växla till Stack-layout.

2

Om du vill visa fler eller färre videominiatyrer i layouten för stapel pekar du på den nedre kanten av panelen för videominiatyrer och drar i storlekshandtaget Storlekshandtag för att komprimera videominiatyrerna eller se fler videor.

I layouten Sida vid sida pekar du på den vänstra kanten på panelen för videominiatyrer och drar i storlekshandtaget för att komprimera videominiatyrerna eller se fler videor.

Klicka på Visa fler mötesdeltagaresVisa fler videominiatyrer för mötesdeltagare videominiatyrer för att visa panelen med miniatyrvideobilder när den är komprimerad.

3

Om du vill dölja menyraden längst upp i programfönstret på skrivbordet klickar du på Layout Layoutoch klickar sedan på visningsfönstret i helskärmsläge för att aktivera den.

Du kan växla mellan följande layouter, beroende på antalet mötesdeltagare i ett möte:

Rutnätslayouten låter dig visa upp till sex personer på en iPhone eller Android-telefon, beroende på din skärmstorlek. På en iPad- eller Android-surfplatta kan du se upp till 25 mötesdeltagare.

Rutnätslayout

Vi döljer automatiskt det översta menyfältet och möteskontrollerna efter några sekunder så att du kan fokusera på mötesdeltagarna. Tryck på skärmen för att visa menyraden och möteskontrollerna.

Fokuslayouten visar en video i helskärmsläge av personen som talar.

Fokuslayout

När någon delar innehåll visar fokuslayout en helskärmsvideo av det delade innehållet och minimerar aktiv talare.

Fokuslayout när innehåll delas

För att se mer av det delade innehållet trycker du på för att aktiv talare din videoström.

Om du deltar i mötet via en iPad- eller Android-surfplatta kan du välja Layout för Stapla. I buntlayouten visas den som talar i huvudvideon nedanför miniatyrvideor från upp till sex andra mötesdeltagare.

Layouten för staplar är tillgänglig när det finns tre eller fler deltagare i mötet.

Stapellayout

När någon börjar dela ändras fokus till det delade innehållet.

Layouten för staplar när innehåll delas

1

Om du vill växla till en annan layout trycker du på Layout Layoutoch väljer sedan en layout.

Tryck till exempel på Rutnät för att växla till rutnätslayout.

2

Om du vill dölja menyraden överst i programfönstret när du använder en surfplatta trycker du på LayoutLayoutoch knackar sedan på Helskärm.


 

Du kan även dubbelklicka för att växla till helskärmsläge.