Čim delite ekran, on će automatski biti vidljiv ostalim učesnicima poziva. Oni mogu da komentarišu deljenje ekrana sa svog uređaja ili iz Webex aplikacije. Kada drugi učesnik odabere da deli ekran, taj sadržaj će se otvoriti na uređaju, a takođe dobijate mogućnost da ga komentarišete.

1

Delite ekran laptop računara ili mobilnog telefona na tabli. Pročitajte ovaj članak da biste saznali kako da to uradite bežično i ovaj članak pomoću HDMI kabla.

2

Dodirnite donji levi ugao ekrana table da biste počeli da komentarišete. Ako nije vidljiv, dodirnite ekran jednom. Otvaranje funkcije crtanja može potrajati nekoliko sekundi.3

Kada završite, dodirnite Gotovo . Tapnite da biste ponovo radili na beleškama ili dodirnite Zaustavi deljenje da biste zaustavili deljenje prezentacije.

4

Kada se vaš poziv završi, sačuvajte ono što ste radili pojavljuje se na početnom ekranu. Dodirnite je da biste sačuvali beleške u Webex prostoru.

Iste korake možete da sledite kada imate otvoren prostor na tabli i kada ste u pozivu u tom prostoru.