Čim podelite ekran, on je automatski vidljiv ostalim učesnicima poziva. Oni mogu da zabeleže deljenje ekrana sa svog uređaja ili iz aplikacije Webex Teams. Kada drugi učesnik odluči da deli ekran, taj sadržaj se otvara na vašem uređaju, a takođe imate mogućnost da ga zabeležite.

1

Delite ekran svog laptopa ili mobilnog telefona na tabli. Pročitajte ovaj članak da biste saznali kako to da uradite bežično i ovaj članak sa HDMI kablom.

2

Dodirnite u donjem levom uglu ekrana table da biste počeli da napominjete. Ako nije vidljivo, dodirnite ekran jednom. Otvaranje funkcije crtanja može potrajati nekoliko sekundi.3

Kada završite, dodirnite Gotovo. Dodirnite da biste ponovo počeli da radite na napomenama ili dodirnite Zaustavi deljenje da biste prestali da delite prezentaciju.

4

Kada se poziv završi, sačuvajte svoj rad na početnom ekranu. Dodirnite ga da biste sačuvali napomene u prostoru za Vebeks timove.

Možete da pratite iste korake kada imate otvoren prostor na tabli i imate poziv u tom prostoru.