Ova funkcija je dostupna na Webex Suite platformi za sastanke Saznajte da li vaši sastanci koriste Webex Suite platformu za sastanke.


 

Neki pozivi u Webex aplikaciji takođe imaju ove funkcije.

1

Uradite nešto od sledećeg:

 • Kada delite ekran ili aplikaciju, kliknite na " Još opcija deljenja"more sharing options button > start annotationHvatajte beleške.
 • Kada delite datoteku ili neko drugi deli svoj ekran, aplikaciju ili datoteku, kliknite na start annotationHvatajte beleške.

  Na sastanku takođe možete da desni klik na deljeni sadržaj i da kliknete na "Beleške".

2

Možete izabrati sledeće alatke za hvatanje beleški da biste počeli da obeležite belešku:

Alatka

Opis

drag the panel Omogućava vam da premestite panel sa beleškama u okviru interfejsa sastanka za pogodan pristup alatkama za hvatanje beležaka.
Whiteboard pointer Omogućava vam da upravljate ekranom i pomerate pokazivač miša. Ne unosi nikakve promene ili beleške na ekranu.
disappearing pen Omogućava vam da crtate ili pišete na ekranu pomoću laserskih zapisa. Međutim, pero automatski nestaje nakon kratkog vremenskog perioda, omogućava vam da privremeno istaknete ili naglasite nešto bez trajnog označavanja ekrana.
Whiteboard pen Omogućava vam da crtate ili pišete na ekranu pomoću laserskih zapisa. Potezi napravljeni pomoću alatke olovke ostaju na ekranu dok se ručno ne obriše ili sačuva.
Whiteboard textOmogućava vam da koristite tastaturu za kucanje umesto crtanja teksta mišem.
Whiteboard eraser Omogućava vam da uklonite ili izbrišete sve beleške ili poteze napravljene na ekranu. Možete da izaberete brisač, a zatim da kliknete na belešku da biste ga uklonili.
undo Omogućava vam da obrnete ili opozovete poslednju izvršenu belešku ili radnju. Pomaže vam da ispravite bilo koje greške ili uklonite belešku koju niste nameravali da napravite.
redo Omogućava vam da ponovo prijavite belešku ili radnju koja je prethodno opozvani pomoću alatke za opoziv. Koristi se za vraćanje beleške ili radnje koja je pogrešno uklonjena.
clean up

Pruža opcije za uklanjanje beleški sa ekrana. Uključuje sledeće pod-opcije:

 • Obriši sve beleške: Uklanja sve beleške koje je napravio bilo koji učesnik na ekranu.
 • Obriši moje beleške: Uklanja samo beleške koje ste vi napravili.
 • Obriši beleške drugih učesnika: Uklanja beleške koje su napravili drugi učesnici, ali ne i vaše.
save Omogućava vam da snimite snimak ekrana sa svim beleškama i sačuvate ga u fascikli "Preuzimanja".

Omogućava vam da upravljate dozvolama za beleške za učesnike. Ona uključuje sledeće opcije:

 • Svako može da hvata beleške: Omogućava svim učesnicima da kreiraju beleške na ekranu bez odobrenja.
 • Drugi moraju da zamole odobrenje: Učesnici moraju da zatraže dozvolu da bi hvatali beleške, a organizator ili izlagač može da odobri ili odbije zahteve.
 • Blokiraj sve zahteve za hvatanje beležaka: Onemogućava privilegije hvatanja beležaka za sve učesnike.
cancel Pruža opcije za zaustavljanje ili otkazivanje sesije beleški.

Ova funkcija je dostupna na Webex Suite platformi za sastanke Saznajte da li vaši sastanci koriste Webex Suite platformu za sastanke.


 

Neki pozivi u Webex aplikaciji takođe imaju ove funkcije.

1

Uradite nešto od sledećeg:

 • Kada delite ekran ili aplikaciju, kliknite na " Još opcija deljenja"more sharing options button > start annotationHvatajte beleške.
 • Kada delite datoteku ili neko drugi deli svoj ekran, aplikaciju ili datoteku, kliknite na start annotationHvatajte beleške.

  Na sastanku takođe možete da desni klik na deljeni sadržaj i da kliknete na "Beleške".

2

Možete izabrati sledeće alatke za hvatanje beleški da biste počeli da obeležite belešku:

Alatka

Opis

drag the panel Omogućava vam da premestite panel sa beleškama u okviru interfejsa sastanka za pogodan pristup alatkama za hvatanje beležaka.
Whiteboard pointer Omogućava vam da upravljate ekranom i pomerate pokazivač miša. Ne unosi nikakve promene ili beleške na ekranu.
disappearing pen Omogućava vam da crtate ili pišete na ekranu pomoću laserskih zapisa. Međutim, pero automatski nestaje nakon kratkog vremenskog perioda, omogućava vam da privremeno istaknete ili naglasite nešto bez trajnog označavanja ekrana.
Whiteboard pen Omogućava vam da crtate ili pišete na ekranu pomoću laserskih zapisa. Potezi napravljeni pomoću alatke olovke ostaju na ekranu dok se ručno ne obriše ili sačuva.
Whiteboard textOmogućava vam da koristite tastaturu za kucanje umesto crtanja teksta mišem.
Whiteboard eraser Omogućava vam da uklonite ili izbrišete sve beleške ili poteze napravljene na ekranu. Možete da izaberete brisač, a zatim da kliknete na belešku da biste ga uklonili.
undo Omogućava vam da obrnete ili opozovete poslednju izvršenu belešku ili radnju. Pomaže vam da ispravite bilo koje greške ili uklonite belešku koju niste nameravali da napravite.
redo Omogućava vam da ponovo prijavite belešku ili radnju koja je prethodno opozvani pomoću alatke za opoziv. Koristi se za vraćanje beleške ili radnje koja je pogrešno uklonjena.
clean up

Pruža opcije za uklanjanje beleški sa ekrana. Uključuje sledeće pod-opcije:

 • Obriši sve beleške: Uklanja sve beleške koje je napravio bilo koji učesnik na ekranu.
 • Obriši moje beleške: Uklanja samo beleške koje ste vi napravili.
 • Obriši beleške drugih učesnika: Uklanja beleške koje su napravili drugi učesnici, ali ne i vaše.
save Omogućava vam da snimite snimak ekrana sa svim beleškama i sačuvate ga u fascikli "Preuzimanja".

Omogućava vam da upravljate dozvolama za beleške za učesnike. Ona uključuje sledeće opcije:

 • Svako može da hvata beleške: Omogućava svim učesnicima da kreiraju beleške na ekranu bez odobrenja.
 • Drugi moraju da zamole odobrenje: Učesnici moraju da zatraže dozvolu da bi hvatali beleške, a organizator ili izlagač može da odobri ili odbije zahteve.
 • Blokiraj sve zahteve za hvatanje beležaka: Onemogućava privilegije hvatanja beležaka za sve učesnike.
cancel Pruža opcije za zaustavljanje ili otkazivanje sesije beleški.

Ova funkcija je dostupna na Webex Suite platformi za sastanke Saznajte da li vaši sastanci koriste Webex Suite platformu za sastanke.

1

Kada neko drugi deli svoj ekran, datoteku ili video zapis sa vaše kamere, izaberite "Beleške" da biste poslali zahtev za hvatanje beležaka izlaganju.

2

Možete izabrati sledeće alatke za hvatanje beleški da biste počeli da obeležite belešku:

Alatka

Opis

Poništite ili opozovete poslednju belešku ili radnju izvršenu.
Ponovo prijavite belešku ili radnju koja je prethodno opozvana pomoću alatke za opoziv.
disappearing pen
 • Pokazivačdisappearing penvam omogućava da crtate ili pišete na ekranu koristeći mastilo koje nestaje. Međutim, pero automatski nestaje nakon kratkog vremenskog perioda, omogućava vam da privremeno istaknete ili naglasite nešto bez trajnog označavanja ekrana.
 • Hemijska olovkaWhiteboard penvam omogućava da crtate ili pišete na ekranu koristeći trajno mastilo. Potezi napravljeni pomoću alatke olovke ostaju na ekranu dok se ručno ne obriše ili sačuva.
in-meeting whiteboarding format text buttonOmogućava vam da koristite tastaturu za kucanje umesto crtanja teksta pokazivačem.
Whiteboard eraserUklonite ili izbrišite sve beleške ili poteze izvršene na ekranu.
clean upUklonite sve beleške.

Omogućava vam da upravljate dozvolama za beleške za učesnike. Ona uključuje sledeće opcije:

 • Svako može da hvata beleške: Omogućava svim učesnicima da kreiraju beleške na ekranu bez odobrenja.
 • Drugi moraju da zamole odobrenje: Učesnici moraju da zatraže dozvolu da bi hvatali beleške, a organizator ili izlagač može da odobri ili odbije zahteve.
 • Blokiraj sve zahteve za hvatanje beležaka: Onemogućava privilegije hvatanja beležaka za sve učesnike.
save Omogućava vam da snimite snimak ekrana sa svim beleškama i da ga sačuvate.

Ova funkcija je dostupna na Webex Suite platformi za sastanke Saznajte da li vaši sastanci koriste Webex Suite platformu za sastanke.

1

Kada vi ili neko drugi delite ekran, datoteku ili video zapis sa kamere, dodirnite Pokreni belešku.

2

Možete izabrati sledeće alatke za hvatanje beleški da biste počeli da obeležite belešku:

Alatka

Opis

undoPoništite ili opozovete poslednju belešku ili radnju izvršenu.
redoPonovo prijavite belešku ili radnju koja je prethodno opozvana pomoću alatke za opoziv.
in-meeting whiteboarding toolbar hand pointer button
 • Pokazivačin-meeting whiteboarding toolbar hand pointer buttonvam omogućava da crtate ili pišete na ekranu koristeći mastilo koje nestaje. Međutim, pero automatski nestaje nakon kratkog vremenskog perioda, omogućava vam da privremeno istaknete ili naglasite nešto bez trajnog označavanja ekrana.
 • Hemijska olovkaWhiteboard penvam omogućava da crtate ili pišete na ekranu koristeći trajno mastilo. Potezi napravljeni pomoću alatke olovke ostaju na ekranu dok se ručno ne obriše ili sačuva.
Whiteboard textOmogućava vam da koristite tastaturu za kucanje umesto crtanja teksta pokazivačem.
Whiteboard eraserUklonite ili izbrišite sve beleške ili poteze izvršene na ekranu.
clean upUklonite sve beleške.

Omogućava vam da upravljate dozvolama za beleške za učesnike. Ona uključuje sledeće opcije:

 • Svako može da hvata beleške: Omogućava svim učesnicima da kreiraju beleške na ekranu bez odobrenja.
 • Drugi moraju da zamole odobrenje: Učesnici moraju da zatraže dozvolu da bi hvatali beleške, a organizator ili izlagač može da odobri ili odbije zahteve.
 • Blokiraj sve zahteve za hvatanje beležaka: Onemogućava privilegije hvatanja beležaka za sve učesnike.
3

Da biste zaustavili hvatanje beležaka, dodirnite " Zaustavi hvatanje beležaka".


 
Takođe možete da isključite svoj zvuk dok hvatate beleške u sadržaju.

Ne možete da pokrenete hvatanje beležaka u veb-Webex Meetings aplikaciji. Kada neko počne da hvata beleške u Webex za radnu površinu ili mobilni uređaj, možete i da uredite.

1

Kliknite da biste započeli hvatanje beležakaEdit.

2

Možete izabrati iz sledećih alatki:

 • Bojamenja boju markera.
 • Gumicapretvara marker u brisač da bi uklonio izmene. Kliknite na brisačponovo i izaberite " Obriši sve " da biste uklonili sve izmene. Možete da kliknete na "Opozovi"da biste vratili uređene stavke koje ste upravo obrisali.
 • Opozoviuklanja vaše poslednje uređivanje. Možete da nastavite da kliknete na "Opozovi" i uklonite svako uređivanje dok se ne vratite na poslednji sačuvani snimak.
3

Kada završite, kliknite na dugme "Nazad ".