Så snart du delar din skärm kommer den automatiskt att synas för de andra samtalsdeltagarna. De kan kommentera din skärmdelning från sin enhet eller från Webex-appen. När en annan mötesdeltagare väljer att dela sin skärm kommer innehållet att öppnas på din enhet och du får även möjlighet att kommentera det.

1

Dela din bärbara dator eller mobiltelefonskärm på tavlan. Läs den här artikeln för att lära dig hur du gör det trådlöst och den här artikeln med en HDMI-kabel.

2

Tryck i det nedre vänstra hörnet på tavlans skärm för att börja kommentera. Om den inte visas trycker du på skärmen en gång. Det kan ta några sekunder att öppna ritningsfunktionen.3

När du är klar trycker du på Klar . Tryck för att börja arbeta igen med dina kommentarer eller tryck på Sluta dela för att sluta dela din presentation.

4

När samtalet är över visas Spara ditt arbete på startskärmen. Tryck på den för att spara dina kommentarer till ett Webex-utrymme.

Du kan följa samma steg när du har ett utrymme öppet på din tavla och är i ett samtal i det utrymmet.