Vår avancerade teknik för djup inlärning, tal och ljudbearbetningsteknik skiljer ljud från mänskligt tal på alla språk. Dina kollegor kommer att höra dig och inte ljuden på din arbetsyta.

Den här funktionen tar bort bakgrundsljud när du endast använder datorljud.

1

När som helst under ett möte kan du ta bort bakgrundsljud genom att göra följande:

  • För 41.9 Ljudalternativoch senare webbplatser klickar du på Ljudalternativ, klickar på rullgardingspilen under Webex smart audio och väljer Brusborttagning.
  • För tidigare versioner klickar du på LjudalternativLjudalternativ, klickar på Inställningar och markerar Ta bort bakgrundsljud.

 
Om du vill spela upp ett instrument eller en låt, se musikläge.
Ta bort bakgrundsljud aktiverat

Du kan slå av och på Bakgrundsljud när som helst före eller under ett möte.


 

Bakgrundsljudborttagning är inte tillgängligt i 32-bitarsversioner av iOS.

1

Gör något av följande för att ta bort bakgrundsljud under ett möte:

  • Om du använder en iOS-enhet knackar du på Fler Mer-ikon alternativ > Inställningar och växlar sedan till Ta bort bakgrundsljud av eller på.
  • Om du använder en Android-enhet Mer-ikontrycker du på Fler alternativ > Avancerade > -inställningar > Ljud och video och växlar sedan Ta bort bakgrundsljud av eller på.
När skjutreglaget blir grönt för iOS eller blått för Android är Ta bort bakgrundsljud på.

Innan du börjar

Den här funktionen är standard i Firefox, Chrome och Edge.

För att denna funktion ska kunna användas i Safari och i äldre versioner av Chrome och Edge måste denna aktiveras på begäran.

1

När som helst under ett möte klickar du på rullgardingspilen och Ljudalternativ sedan på Inställningar.

2

Klicka på Webex smartljud och välj Brusborttagning.


 
Om du vill spela upp ett instrument eller en låt, se musikläge.