Vår avancerade teknik för djup inlärning, tal och ljudbearbetningsteknik skiljer ljud från mänskligt tal på alla språk. Dina kollegor kommer att höra dig och inte ljuden på din arbetsyta.

Den här funktionen tar bort bakgrundsljud när du endast använder datorljud.

Du kan ta bort bakgrundsljud när som helst under ett möte genom att göra följande:

  • För webbplatser med version 41.9 och senare klickar du på LjudalternativLjudalternativ klickar du på rullgardinspilen under Webex smart ljud och välj Borttagning av brus .
  • För webbplatser med tidigare versioner klickar du på LjudalternativLjudalternativ , klicka Inställningar och kontrollera Ta bort bakgrundsljud .

 
Om du vill spela ett instrument eller en låt, se musikläget .
Ta bort bakgrundsljud aktiverat

Du kan slå av och på Bakgrundsljud när som helst före eller under ett möte.


 

Bakgrundsljudborttagning är inte tillgängligt i 32-bitarsversioner av iOS.

För att ta bort bakgrundsljud under ett möte gör du något av följande:

  • Om du använder en iOS-enhet trycker du på Fler alternativMer-ikon > Inställningar och växla sedan Ta bort bakgrundsljud av eller på.
  • Om du använder en Android-enhet trycker du på Fler alternativMer-ikon > Avancerat > Inställningar > Ljud och video och växla sedan Ta bort bakgrundsljud av eller på.
När skjutreglaget blir grönt för iOS eller blått för Android är Ta bort bakgrundsljud på.

Innan du börjar

Den här funktionen är standard i Firefox, Chrome och Edge.

För att kunna använda den här funktionen i Safari och äldre versioner av Chrome och Edge måste den vara aktiverad på begäran.

1

När som helst i ett möte klickar du på rullgardinspilen vidLjudalternativ och klicka sedan på Inställningar .

2

Klicka på Webex smart ljud och välj Borttagning av brus .


 
Om du vill spela ett instrument eller en låt, se musikläget .