Kreirajte klijenta recepcionara

Pre nego što počneš

Korisnik koga želite da učinite recepcionarom mora da ima Webex licencu za profesionalni poziv.

1

Iz prikaza korisnika uhttps://admin.webex.com, idite na Korisnici, izaberite korisnika za dodavanje klijenta recepcionara.

2

Idite na Calling > User Call Experience > Receptionist Client, a zatim uključite Receptionist Client.

3

Potražite osobe ili radne prostore koje želite da ovaj korisnik može da prati, a zatim kliknite na Sačuvaj.

Nabavite listu svih klijenata recepcionara

Pre nego što počneš

Mora da ste već postavili jednog ili više korisnika kao klijente recepcionera.

1

Sa korisničkog prikaza uhttps://admin.webex.com, idite na Usluge > Pozivanje > Funkcije > Klijent recepcioner, izaberite lokaciju, a zatim kliknite na U redu.

Dobijate informacije kao što su ime i prezime osobe koja je dodeljena kao recepcioner i njen broj telefona.

2

Kliknite na Izvezi ako želite da izvezete ovu listu.