Vytvořit klienta recepčního

Než začnete

Uživatel, ze kterého chcete udělat recepční, musí mít licenci Webex Calling Professional.

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.compřejděte do části Uživatelé, vyberte uživatele a přidejte klienta recepční.

2

Přejděte na Volání > Uživatelské volání > Recepční klient a poté zapněte Recepční klient.

3

Vyhledejte osoby nebo pracovní prostory, které chcete, aby tento uživatel mohl monitorovat, a klikněte na tlačítko Uložit.

Získejte seznam všech svých klientů recepčních

Než začnete

Musíte již nastavit jednoho nebo více uživatelů jako klienty recepční.

1

V zobrazení pro zákazníky přejděte do https://admin.webex.comnabídky Služby > Volání > Funkce > Recepční klient, vyberte umístění a klikněte na tlačítko OK.

Zobrazí se ti informace, jako je jméno a příjmení osoby přidělené jako recepční a její telefonní číslo.

2

Chcete-li tento seznam exportovat, klikněte na tlačítko Export.