Opprette en resepsjonistklient

Før du starter

Brukeren du vil gjøre til resepsjonist, må ha en profesjonell Webex Calling-lisens.

1

Gå til Brukere i kundevisningen i https://admin.webex.comfor å velge en bruker for å legge til mottaksklienten.

2

Gå til Ringe > brukersamtaleopplevelse > resepsjonistklient, og slå deretter på resepsjonistklienten.

3

Søk etter personene eller arbeidsområdene du vil at denne brukeren skal kunne overvåke, og klikk deretter på Lagre.

Få en liste over alle mottaksklientene dine

Før du starter

Du må allerede ha konfigurert én eller flere brukere som resepsjonistklienter.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester > Samtale > Funksjoner > Resepsjonistklient, velg et sted og klikk deretter på OK.

Du får informasjon som for eksempel for-, etternavnet og telefonnummeret til personen som er tilordnet som resepsjonist.

2

Klikk på Eksporter hvis du vil eksportere denne listen.