Imajte na umu ova ograničenja dok se posnište i koristite Webex Share:

  • Vašem uređaju je potreban suv, dobro provetreni prostor koji je oslobođen bilo kakvih opstrukcija. Webex Share radi na spoljašnjoj temperaturi od 32° do 140°F (0° do 60°C) tako da je toplo kada ga dodirnete.

  • Nemojte izlažite uređaj vodi ili tečnostima kao što bi mogle da oštete vaš Webex Share.

  • Webex Share ima akustični rog koji omogućava ultrazvučno uparivanje blizine. Nikad ne blokiraj akustiиni rog. Za najbolje performanse, usmerite ga dalje od poda i od drugih površina koje upijaju, kao što su tepisi ili tkanine.

  • Webex Share najbolje funkcioniše kada je jedini ultrazvučni aparat za uparivanje u prostoriji. Neki laptop računari podrazumevano imaju uključenu automatsku buku za ulaz mikrofona. Ovo sprečava ultrazvučno uparivanje.

  • Ako vam Webex Share se isprlja, obrišite ga mekom, suvom krpom. Nemojte koristiti tečnosti ili pudere na uređaju jer mogu da kontaminiraju komponente i izazovu kvarove.

  • Kabl HDMI je dizajniran da izdrži težinu uređaja. Izbegavajte nepotrebno natezanje, savijanje ili stres na kablu. Koristite uključeni čuvar kabla da biste podržali kabl konektora i smanjili stres na uređaju. Ne dozvolite da Webex Share slobodno jer ovo stavlja stres na kabl konektora i oštećuje jedinicu.

  • Kada instalirate Webex Share, držite ga u jednoj ruci, a u drugu ruku uhvatite za cable konektor. Pritisnite kablovsku liniju spajanja u HDMI za prikaz ekrana. Ne hvataj kablovsko telo.

  • Kada uklonite kabl, držite taster Webex Share jednoj ruci, a u drugoj držite konektor kabla. Nežno izvucite kablovski konektor iz HDMI za prikaz ekrana. Ne vuci na kablovsko ili Webex Share.

  • Neke Webex Share funkcije zahtevaju Kontrolu potrošačke elektronike (CEC) tako da Webex Share povežite računar sa HDMI-CIK portom na ekranu ekrana. Za dodatne informacije pogledajte dokumentaciju ekrana.