Cisco Webex Share Begränsningar

Tänk på följande begränsningar när du konfigurerar Webex Share:

  • Webex Share stöder inte användning av HDMI-DVI-adaptrar.

Var den här artikeln användbar?