Tänk på följande begränsningar när du konfigurerar och använder Webex Share:

  • Din enhet behöver ett torrt, väl ventilerat utrymme som är fritt från hinder. Webex Share har en drifttemperatur på 0 till 60 °C (32 till 140 °F) så den känns varm när du rör vid den.

  • Utsätt inte enheten för vatten eller vätskor eftersom de kan skada din Webex Share.

  • Webex Share är försedd med en högtalare för proximity-sammanlänkning med ultraljud. Blockera aldrig signalhornet. För bästa prestandan ska du rikta det bort från golvet och från andra ljudabsorberande ytor, till exempel mattor och textilier.

  • Webex Share fungerar bäst om det är den enda ultraljudkopplade enheten i rummet. En del bärbara datorer har automatisk brusreducering aktiverat som standard för mikrofonens upptagning. Det förhindrar ultraljudskoppling.

  • Om din Webex Share blir smutsig torkar du av med en mjuk, torr duk. Använd inga vätskor eller pulver på enheten eftersom de kan förstöra enhetens komponenter och orsaka tekniska fel.

  • HDMI-kabeln är gjord för att hålla enhetens vikt. Undvik onödigt slitage, böjande eller belastning på kabeln. Använd den medföljande sladdhållaren som stöd för anslutningskabeln och minska påfrestningen på enheten. Låt inte Webex Share hänga fritt eftersom det anstränger anslutningskabeln och skadar enheten.

  • När du installerar Webex Share ska du hålla den i ena handen och anslutningskabelns kontakt med andra handen. Tryck i kabelkontakten i HDMI-skärmens bildskärmsport. Håll inte i själva kabeln.

  • När du tar bort en kabel ska du hålla Webex Share i ena handen och ta tag i anslutningskabelns kontakt med andra handen. Dra försiktigt ut kabelns kontakt ur HDMI-skärmens bildskärmsport. Dra inte i själva kabeln eller Webex Share.

  • För vissa Webex Share-funktioner krävs CEC (Consumer Electronics Control), så anslut Webex Share till en HDMI-CEC-port på skärmen. Mer information finns i skärmens dokumentation.