Na ove specifikacije možete da se pozivate da biste u aplikaciji Webex dobili informacije o podržanim kodecima, video definicijama i korišćenju propusnog opsega.

Podržani kodeci

Kvalitet optimizujemo korišćenjem Opus kodeka za zvuk i OpenH264 kodeka za video.

Podržana definicija video prenosa

Rezolucija video prenosa se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja koji koristite:

Aplikacija Webex podržava video pozive visoke rezolucije 720p na Mac, Windows, Android i nekim iPhone i iPad uređajima (iPhone 4S i noviji, iPad Air i iPad Air 2, iPad Pro i iPad Mini 2 i iznad).

Za Web (Firefox) i druge iOS uređaje (kao što je iPad 2), aplikacija Webex podržava video pozive standardne definicije 360p.

Upotreba propusnog opsega

Približna upotreba propusnog opsega u aplikaciji Webex je:

  • 700 kb/s za video pozive od 360p i 1,5 Mbps za video pozive 720p.

  • 80 kb/s za pozive sa onemogućenim video pozivima ili pozivima samo sa zvukom u iOS-u 10.