Možete da dodate kontakt sa liste Sadržaji ili Imenik među omiljene.

1

Dodirnite Pozovi na početnom ekranu da biste otvorili meni za poziv. Započnite upisivanje imena kontakta u polje Pretraga ili biranje da biste dobili predloge iz direktorijuma. Takođe možete da izaberete kontakt sa liste Sadržaji.


2

Dodirnite ime kontakta i dodirnite Dodaj u omiljene.

1

Otvorite meni Call pomoću dugmeta OK daljinskog upravljača ili pritiskom zelenog dugmeta na daljinskom upravljaču. Koristite kursorske tastere za navigaciju između Omiljenih, Zapisnika i Direktorijuma, a zatim nadole u jednoj od lista.


2

Izaberite kontakt pritiskom na OK na daljinskom upravljaču. Koristite kursorske tastere za navigaciju do More (…) i pritisnite OK.


3

Idite do oznake kao omiljene.


1

Dodirnite Pozovi na početnom ekranu da biste otvorili meni za pozive i počeli da pišete ime kontakta u polje Pretraga ili biranje da biste dobili predloge iz direktorijuma. Takođe možete da izaberete kontakt sa liste Sadržaji.


2

Dodirnite ime kontakta i dodirnite Više (…).


3

Dodirnite Označi kao omiljeno.