Do Ulubionych można dodać kontakt z listy Ostatnie lub z listy kontaktów w książce telefonicznej.

1

Dotknij przycisku Połącz na ekranie głównym, aby otworzyć menu. Zacznij wpisywać nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz numer, aby uzyskać sugestie z katalogu. Możesz również wybrać kontakt z listy Ostatnie.


2

Stuknij nazwę kontaktu i stuknij opcję Dodaj do ulubionych .

1

Otwórz menu połączeń przyciskiem OK na pilocie lub naciskając zielony przycisk na pilocie. Za pomocą przycisków kursora można przechodzić między listami Ulubione, Ostatnie i Książka adresowa oraz między elementami na tych listach.


2

Wybierz kontakt, naciskając przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania. Za pomocą przycisków kursora przejdź do opcji Więcej (...) i naciśnij OK.


3

Przejdź w dół do opcji Oznacz jako ulubione.


1

Stuknij Połącz na ekranie głównym, aby otworzyć menu połączeń i zacznij wpisywać nazwę kontaktu w polu Wyszukaj lub wybierz, aby uzyskać sugestie z książki telefonicznej. Możesz również wybrać kontakt z listy Ostatnie.


2

Dotknij nazwy kontaktu i dotknij opcji Więcej (...).


3

Dotknij Oznacz jako ulubione.