Du kan legge til en kontakt fra Sist brukte eller Kataloglisten i dine Favoritter.

1

Trykk på Ring på startskjermen for å åpne ringemenyen. Start å skrive kontaktens navn i Søk eller oppringingsfelt for å forslag fra katalogen. Du kan også velge en kontakt fra listen Sist brukte.


2

Trykk på kontaktens navn og trykk på Legg til i favoritter .

1

Åpne Ringemenyen med fjernkontrollens OK-knapp, eller ved å trykke på den grønne tasten på fjernkontrollen. Bruk markørtastene til å navigere mellom Favoritter, Sist brukte, og Katalog og deretter ned i en av listene.


2

Velg en kontakt ved å trykke på OK på fjernkontrollen. Bruk markørtastene for å navigere til Mer (...) og trykk på OK.


3

Naviger ned til Merke som favoritt.


1

Trykk på Ring på startskjermen for å åpne ringemenyen og begynne å skrive kontaktens navn i feltet Søk eller ring for å få forslag fra katalogen. Du kan også velge en kontakt fra listen Sist brukte.


2

Trykk på kontaktens navn og trykk på Mer (...).


3

Trykk på Merk som favoritt.