Kontakt sa liste "Nedavni" ili " Katalog" možete dodati u omiljene lokacije.

  1. Dodirnite poziv Dugme na uređaju ili početnom ekranu kontrolera osetljivog na dodir. Počnite da kucate ime kontakta u polju za pretragu ili biranje broja da biste dobili predloge iz direktorijuma. Kontakt možete potražiti i na listi " Nedavne" .

  2. Dodirnite ime kontakta da biste otvorili karticu kontakta. Dodirnite dugme Omiljena lokacija Tamo ili dodirnite Još I u opcijama isključivanje omiljene lokacije.

1

Dodirni poziv Na početnom ekranu. Počnite da kucate ime kontakta u polju za pretragu ili biranje broja da biste dobili predloge iz direktorijuma. Takođe možete da izaberete kontakt sa liste "Nedavni ".


2

Dodirnite ime kontakta i dodirnite Još (...).


3

Tapnite na oznaku kao omiljenu lokaciju.


1

Dodirni poziv Na početnom ekranu. Počnite da kucate ime kontakta u polju za pretragu ili biranje broja da biste dobili predloge iz direktorijuma. Takođe možete da izaberete kontakt sa liste "Nedavni ".


2

Dodirnite ime kontakta i dodirnite Dugme Dodaj u omiljene lokacije .

1

Otvorite meni "Poziv " pomoću dugmeta "U redu" daljinskog upravljača ili pritiskom na zeleno dugme na daljinskom upravljaču. Koristite tastere za kursor da biste se kretali između omiljenih lokacija, nedavnih i direktorijuma , a zatim nadole na nekoj od lista.


2

Kliknite na dugme "U redu" na daljinskom upravljaču da biste izabrali kontakt. Koristite tastere za kursor da biste se kretali do stavke More (...) i pritisnite dugme "U redu".


3

Krećite se do marka kao omiljenog.