Kontakt můžete přidat ze svého seznamu Historie nebo Adresář mezi Oblíbené.

  1. Klepněte na Volat Na domovské obrazovce zařízení nebo dotykového ovladače. Začněte psát jméno kontaktu do pole Hledat nebo vytočit, abyste získali návrhy z adresáře. Kontakt můžete také vyhledat v seznamu Nedávné .

  2. Klepnutím na jméno kontaktu otevřete kartu kontaktu. Klepněte na tlačítko Oblíbené Tam nebo klepněte na Další A v možnostech zapněte nebo vypněte možnost Oblíbené .

1

Klepněte na Volat Na domovské obrazovce. Začněte psát jméno svého kontaktu do pole Hledat nebo vytáčet , abyste získali návrhy z adresáře. Kontakt můžete vybrat také ze seznamu Historie.


2

Klepněte na jméno kontaktu a poté na tlačítko Další (...).


3

Klepněte na možnost Označit jako oblíbené.


1

Klepněte na Volat Na domovské obrazovce. Začněte psát jméno svého kontaktu do pole Hledat nebo vytáčet , abyste získali návrhy z adresáře. Kontakt můžete vybrat také ze seznamu Historie.


2

Klepněte na jméno kontaktu a klepněte na Přidat do oblíbených .

1

Otevřete nabídku Hovor stisknutím tlačítka OK nebo zeleného tlačítka na dálkovém ovladači. Pomocí kurzorových kláves procházejte mezi Oblíbené, Nedávné a Adresář a poté dolů v jednom ze seznamů.


2

Stisknutím OK na dálkovém ovladači vyberte kontakt. Pomocí kurzorových kláves přejděte na Další (…) a stiskněte OK.


3

Přejděte níže na možnost Označit jako oblíbené.