Du kan lägga till kontakter från listorna Senaste och Katalog bland dina Favoriter.

  1. Tryck på samtal Knappen på din enhet eller Touch-kontrollenhetens startskärm. Börja skriva in din kontakts namn i fältet Sök eller ring för att få förslag från katalogen. Du kan också leta efter en kontakt i listan Senaste .

  2. Tryck på kontaktens namn för att öppna ett kontaktkort. Tryck på Favorit knappen Där eller tryck på Mer Och växla Favorit på eller av i alternativen.

1

Tryck på Ring På startskärmen. Börja skriva in din kontakts namn i Sök eller ring fältet för att få förslag från katalogen. Du kan också välja en kontakt från listan Senaste.


2

Knacka på kontaktens namn och sedan på mer (...).


3

Knacka på Markera som favorit.


1

Tryck på Ring På startskärmen. Börja skriva in din kontakts namn i Sök eller ring fältet för att få förslag från katalogen. Du kan också välja en kontakt från listan Senaste.


2

Tryck på din kontakts namn och tryck på Lägg till i favoriter .

1

Öppna Samtalsmenyn med knappen OK på fjärrkontrollen eller genom att trycka på den gröna knappen på fjärrkontrollen. Använd piltangenterna för att navigera mellan Favoriter, Senaste och Katalog och sedan ner i en av listorna.


2

Tryck på OK på fjärrkontrollen för att välja en kontakt. Använd piltangenterna för att navigera till Mer (…) och tryck på OK.


3

Navigera ner till Markera som favorit.