Kao domaćin ili ko-voditelj, možete da zaključate i otključate sastanke lične sobe tako što ćete izabrati dugme "Zaključaj". Kada je sastanak zaključan, možete da dozvolite drugim učesnicima tako što ćete dodirnuti listu učesnika i izabrati stavku Dozvoli na uređaju.

1

Kada imate poziv u ličnoj sobi, dodirnite zaključajte sastanak ili više njih ako dugme nije vidljivo, a zatim izaberite stavku Zaključaj sastanak.

2

Vaša lična soba je sada zaključana. Učesnike možete pustiti tako što ćete dodirnuti listu učesnika U kontrolama poziva i izboru opcije Pusti unutra. Da biste otključali ličnu sobu, dodirnite Otključaj sastanak.