Kao domaćin ili ko-domaćin možete da zaključate i otključate sastanke u ličnoj sobi. Kada se sastanak zaključa, možete da pustite ljude samo sa liste učesnika.

  1. Kada imate poziv u svojoj ličnoj sobi, dodirnite ekran na svom uređaju da biste dobili kontrolu poziva. Dodirnite Više a zatim izaberite Zaključaj sastanak.

  2. Vaša lična soba je sada zaključana. Omogućavanje osobama da prisluškuju listu učesnika U kontrolama poziva i izaberite Pusti unutra . Da biste otključali svoju ličnu sobu dodirnite Više a zatim izaberite Otključaj sastanak.