Kada podesite dostupnost na Ne uznemiravaj, nećete dobijati obaveštenja, ali ćete videti svoje nepročitane indikatore, tako da možete da vidite poruke koje niste videli.

Kada podesite dostupnost na zauzeto, dobićete sva obaveštenja o porukama i pozivima.

1

Kliknite na sliku profila i izaberite "Dostupnost".

2

Izaberite "Zauzeto " ili "Ne uznemiravaj".

3

Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Izaberite koliko dugo želite da vas uznemiravaju sa liste.
  • Kliknite na "Podesi vreme " da biste izabrali određeno vreme.

4

Da biste vratili dostupnost u aktivnu, kliknite na dugme "Dostupnost" > "Obriši".

1

Dodirnite sliku profila, dodirnite "Dostupnost".

2

Izaberite "Zauzeto " ili "Ne uznemiravaj".

3

Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Izaberite koliko dugo želite da vas uznemiravaju sa liste.
  • Dodirnite Prilagođeno, izaberite određenu datum i vreme.
4

Da biste vratili dostupnost u aktivnu, dodirnite "Dostupnost" > "Obriši".

1

Dodirnite sliku profila, a zatim dodirnite "Dostupnost".

2

Izaberite "Zauzeto " ili "Ne uznemiravaj".

3

Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Izaberite koliko dugo ne želite da vas uznemiravaju sa liste
  • Dodirnite " Prilagođeno", odaberite određeni datum i dodirnite " U redu", a zatim izaberite određeno vreme i dodirnite U redu
4

Da biste vratili dostupnost u aktivnu, dodirnite "Dostupnost" > "Obriši".

1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite "Dostupnost".

2

Izaberite "Zauzeto " ili "Ne uznemiravaj".

3

Izaberite koliko dugo želite da vas uznemiravaju sa liste.


 

Kliknite na dugme "Dostupnost " > " Obriši" da biste ponovo promenili dostupnost u "Aktivno".