Sadržaj možete da delite na uređaju bez obzira na to da li ste u pozivu ili ne. Lokalno deljenje je dostupno i za uređaje registrovane na Vebeksu i za uređaje registrovane na licu mesta.

Aplikacija Cisco Webex Meetings mora biti povezana sa uređajem kako biste mogli da delite informacije bežično. I Windows i Mac aplikacije mogu da se povežu na vaš uređaj sve dok ste u istoj prostoriji.

Bežično deljenje pomoću Cisco Webex aplikacije za sastanke

1

Kada je vaša aplikacija za radnu površinu povezana sa uređajem, kliknite na ime uređaja u dnu prozora. Zatim kliknite na Deli na uređaju.

Bežično deljenje pomoću aplikacije Cisco Webex Meetings

2

Izaberite da li želite da delite ceo ekran ili samo jedan od otvorenih programa.

3

Da biste prekinuli deljenje, kliknite na dugme Zaustavi deljenje na vrhu ekrana laptopa.