Cisco Jabber za Windows podržava JAWS 15.0 do JAWS 18.0 čitač ekrana na operativnom sistemu Windows 7, 8 ili 10.

Počevši od Izdanja 12.5, Jabber ne zahteva JAWS skripte koje su prethodna izdanja koristila.

Isključivanje vremena

Takođe možete da uklonite vreme iz poruka koje dobijete da ih čitač ekrana ne bi pročitao za svaku poruku. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+SHIFT+B da biste uključili ili isključili vreme.

Cisco Jabber za Windows podržava JAWS 15.0 do JAWS 18.0 čitač ekrana na operativnom sistemu Windows 7, 8 ili 10.

Morate preuzeti skriptu da biste pokrenuli JAWS sa klijentom. Skripte i referentni vodič možete preuzeti sa lokacije za preuzimanje softvera Cisco Jabber. Datoteka koja vam je potrebna zove se CiscoJabber-JAWs-Scripts. < verzija >.zip.

Najnovije skripte možete preuzeti i sa stranice sa pristupačnošću kompanije Cisco.

Čitači ekrana i asistivan dodir

Cisco Jabber možete koristiti za Android sa čitačem ekrana, a pomoćni dodir možete koristiti da biste lakše upravljali aplikacijom. Cisco Jabber za Android je kompatibilan sa Google TalkBack aplikacijom za čitač ekrana. Pomoću njega možete da se krećete kroz Cisco Jabber za Android koristeći Expore by Touch.