Izvršite fabričko resetovanje ako želite da vratite kameru na prvobitna podešavanja. To može da reši neke tehničke probleme.


Držite fotoaparat povezan sa računarom tokom resetovanja.

1

Otvorite aplikaciju Webex Desk Camera.

2

Kliknite na Resetiraj podešavanja.