Koristite neki od sledećih načina da biste dobili evidenciju kamere.

Prikupite evidencije kamera ako naiđete na probleme sa fotoaparatom ili aplikacijom za kameru. Prikupljene datoteke evidencije se čuvaju kao komprimovane datoteke na sledećim lokacijama:

 • U operativnom sistemu Windows:

  C:\Users\<user_ID>\AppData\Roaming\Cisco Webex Desk Camera

 • Na macOS-u:

  Macintosh HD:\Users\<user_ID>\Library\Application Support\Cisco Webex Desk Camera

1

Otvorite aplikaciju Cisco Desk Camera.

2

Na kartici " Podrška" pronađite evidencije kamera.

3

Kliknite na dugme " Prikupi" da biste pokrenuli kolekciju evidencija.

4

Kliknite na dugme "Otvori" da biste otvorili direktorijum u kojem su sačuvane datoteke evidencije.

Ako naiđete na probleme prilikom korišćenja fotoaparata, koristite Cisco Accessory Hub biste dobili evidenciju kamera za rešavanje problema. Evidencije fotoaparata se čuvaju u direktorijumu za preuzimanje navedenom u Veb pregledaču.


 

Koristite Cisco Accessory Hub sa najnovijom verzijom Google Chrome-a ili Microsoft Edge-a.

1

Povežite fotoaparat sa računarom.

2

Idite na Cisco Accessory Hub u https://upgrade.cisco.com/accessories sa Veb pregledačem.

3

Kliknite na dugme Poveži se.

4

Odaberite fotoaparat sa liste uređaja i kliknite na dugme "Poveži se".

5

Kliknite na dugme Dalje, a zatim na dnu stranice izaberite stavku Uzmi evidencije.

Ako naiđete na probleme prilikom korišćenja Cisco Desk Camera sa programom Webex Meetings, koristite funkciju Pošalji izveštaj o problemima u okviru Webex Meetings biste snimili evidencije kamera za rešavanje problema.

1

Kliknite na dugme > za slanje izveštaja o problemu.

2

Odaberite tip problema i sastanak ili sesiju na kojoj imate problema.

3

Navedite detalje o problemu dodavanjem opisa.

4

Kliknite na dugme Pošalji izveštaj.

Ako naiđete na probleme prilikom korišćenja Cisco Desk Camera sa aplikacijom Webex, možete da koristite funkciju "Pošalji evidencije" u okviru aplikacije Webex da biste snimili evidencije kamera radi rešavanja problema.

Evidencije se čuvaju u:

 • Za Windows:

  C:\Users\<user_ID>\AppData\Local\CiscoSpark

 • Za macOS:

  /Users/<user_ID>/Library/Logs/SparkMacDesktop

1

Kliknite na sliku profila.

2

Odaberite opciju > pošalji evidencije.