Space Classification je deo Pro Pack-a za kontrolno čvorište. Više informacija potražite u članku Pro Pack For Cisco Webex Control Hub.

Svemirske klasifikacije su oznake koje podsećaju korisnike šta mogu, a o čemu ne mogu da govore ili dele u prostoru. Kada je razmak klasifikovan, u oblasti poruke pojavljuje se oznaka klasifikacije – na primer,"Javno" ili "Osetljivo preduzeće".

Možete da dodajete, raspoređujete i uređujete klasifikacije prostora tako da odgovaraju smernicama za informacije vaše organizacije. Korisnici odlučuju koju klasifikaciju da koriste kada kreiraju nove razmake.

Podešavanje poverljivih razmaka

1

Iz prikaza klijenta na https://admin.webex.comadresi , kliknite na dugme Poruke.

2

Pomerite se do poverljivih prostora webeksa i prebacite na opciju Omogući poverljive razmake.

3

Kliknite na dugmeKonfiguriši .

4

Za svaku klasifikaciju koju želite da kreirate kliknite na dugme Dodaj ,unesite ime i opis, a zatim kliknite na dugme Dalje.

5

Prevucite i otpustite imena klasifikacije da biste ih rasporedili po redosledu od najo ograničene klasifikacije (vrh liste) do najmanje ograničene klasifikacije (dna liste).

6

Kliknite na dugme "Gotovo" da biste sačuvali promene.

Menjanje klasifikacija

1

Iz prikaza klijenta na https://admin.webex.comadresi , kliknite na dugme Poruke.

2

Pomerite se do Poverljivih prostora Webexa i kliknite na dugme "Konfiguriši".

3

Izaberite ime klasifikacije, a zatim odaberite neku od sledećih opcija:

  • Preimenujte – Uredite ime i opis klasifikacije.
  • Onemogući –Uklanja klasifikaciju sa liste dostupne korisnicima.
4

Kliknite na dugme "Gotovo" da biste sačuvali promene.