Pokretanje sastanka lične sobe iz menija "Pridruživanje Webex je dostupno samo za uređaje u ličnom režimu.

Uređaj je potrebno ponovo pokrenuti da bi odrazio promene u ličnoj sali za sastanke.

1

Dodirnite dugme Webex pridruži na početnom ekranu.

2

Dodirnite Započni sastanak .

Sada je vaš sastanak počeo i drugi mogu da se pridruže.