הפעלת פגישת חדר אישי מהתפריט Join Webex זמינה רק למכשירים במצב אישי.

יש להפעיל מחדש את ההתקן כדי לשקף את השינויים בחדר הפגישות האישי.

1

לחצן הקש על הצטרף לWebex במסך הבית.

2

הקש על התחל פגישה .

כעת הפגישה החלה ואחרים יכולים להצטרף.