Ekran je automatski vidljiv za ostale učesnike poziva. Oni mogu da komentarišu deljenje ekrana sa svog uređaja ili iz Webex aplikacije. Kada drugi učesnik odabere da deli ekran, taj sadržaj će se otvoriti na uređaju, a takođe dobijate mogućnost da ga komentarišete.

1

Kada ste u pozivu, delite ekran na uređaju. Pročitajte ovaj članak da biste saznali kako se to radi pomoću HDMI kabla i ovog članka da biste to uradili bežično. Ako je uređaj u ličnom režimu, pogledajte ovaj članak da biste saznali kako da delite ekran bežično tokom poziva.

2

Dodirnite ikonu u donjem levom uglu ekrana desk uređaja da biste počeli da komentarišete. Ako nije vidljiv, dodirnite ekran jednom. Otvaranje funkcije crtanja može potrajati nekoliko sekundi.

3

Birajte između različitih boja i uklonite linije pomoću brisačem. Da biste se vratili jedan korak unazad, dodirnite . Možete da vratite ono što ste upravo uklonili pomoću dugmeta za ponovno bojenje. Dodirnite i zatim . Možete ponovo da ponovite korake koje ste opozli tokom trenutne sesije bele table. Tapnite da biste kreirali lepljivu notu.

Na deljenim uređajima možete da kreirate kopiju beleške tako što ćete dodirnuti donji levi ugao.4

Da biste prestali da komentarišete, dodirnite Gotovo . Možete da tapnete ako želite da ponovo počnete da komentarišete. Da biste zaustavili deljenje i vratili se pozivu, izaberite opciju Zaustavi deljenje .


 

Na uređajima u ličnom režimu, belešku možete pronaći u meniju "Bela tabla " prostora Webex Teams kao .pdf. Svi u tom prostoru mogu da vide sliku i nastave da rade na njemu.


 

Na deljenim uređajima možete da sačuvate belešku direktno sa uređaja. Kada se poziv završi, dodirnite dugme Bela tabla. Tapnite na dugme "Sačuvaj" da biste sačuvali belešku u prostoru Webex Teamsa ili da biste belešku poslali putem e-pošte.