Din skärm visas automatiskt för de andra samtalsdeltagarna. De kan kommentera din skärmdelning från sin enhet eller från Webex-appen. När en annan mötesdeltagare väljer att dela sin skärm kommer innehållet att öppnas på din enhet och du får även möjlighet att kommentera det.

1

När du är i ett samtal delar du skärmen på din enhet. Läs den här artikeln för att lära dig hur du gör det med en HDMI-kabel och den här artikeln för att göra det trådlöst. Om din enhet är i personligt läge kan du läsa den här artikeln för att lära dig hur du delar din skärm trådlöst under ett samtal.

2

Tryck på ikonen längst ner till vänster på skrivbordsenhetens skärm för att börja kommentera. Om den inte visas trycker du på skärmen en gång. Det kan ta några sekunder att öppna ritningsfunktionen.

3

Välj mellan olika färger och ta bort linjer med hjälp av suddgummit. För att gå tillbaka ett steg trycker du på . Du kan ta tillbaka det du precis tog bort med knappen Upprepa. Tryck och sedan på . Du kan upprepa steg som du har ångrat under den aktuella whiteboardsessionen. Tryck för att skapa en anteckning.

På delade enheter kan du skapa en kopia av din kommentar genom att knacka i det nedre vänstra hörnet.4

För att sluta kommentera knackar du på Klar . Du kan knacka om du vill börja kommentera igen. För att sluta dela och återgå till samtalet väljer du Sluta dela .


 

På enheter med personligt läge kan du hitta din kommentar i menyn Whiteboard i det Webex Teams som en .pdf-fil. Alla i utrymmet kan visa bilden och fortsätta arbeta med den.


 

På delade enheter kan du spara din kommentar direkt från din enhet. När samtalet avslutas knackar du på knappen Whiteboard . Tryck Spara för att spara din kommentar på ett Webex Teams-utrymme eller för att skicka din kommentar via e-post.