Ova opcija je podrazumevano omogućena. Preporučujemo da ne onemogućavate ovu opciju osim ako nemate problema u sledećim scenarijima:

  • Možete čuti ili videti druge strane, ali ne možete biti saslušani ili viđeni

  • Nailazite na neočekivane probleme sa prekidom veze sa Wi-Fi mrežom


Onemogućavanje diferentifikovane usluge za pozive može da degradira kvalitet zvuka i video zapisa.

Pre nego što počneš

Obratite se administratoru ako ne možete da pronađete ovu opciju u programu Cisco Jabber za Android klijenta.

1

Idite na podešavanja.

2

Idite na opciju "Zvuk i video".

3

Dodirnite Omogući različitu uslugu za pozive.