Sa vašeg prostora odaberite opcijuPokreni sastanakUpoznajte .


 

Ako tražite razmak, pored imena razmaka možete da kliknetePokreni sastanak na dugme "Upoznaj" da biste započeli sastanak u tom prostoru.

Sastanak počinje odmah, a svi u prostoru vide dugme "Pridruži se" u listi za sastanke i na listi razmaka u Webex aplikaciji. Ako su osobe konfigurisale pametna obaveštenja, dobiće i obaveštenje o sastanku na svom računaru ili mobilnom uređaju.

Sa vašeg prostora dodirnite MeetPokreni sastanak.

Sastanak počinje odmah, a svi u prostoru vide dugme "Pridruži se" u listi za sastanke i na listi razmaka u Webex aplikaciji. Ako su osobe konfigurisale pametna obaveštenja, dobiće i obaveštenje o sastanku na svom računaru ili mobilnom uređaju.

Sa vašeg prostora izaberite meni aktivnosti, a zatim izaberite stavku Upoznaj.

Sastanak počinje odmah, a svi u prostoru vide dugme "Pridruži se" u listi za sastanke i na listi razmaka u Webex aplikaciji. Ako su osobe konfigurisale pametna obaveštenja, dobiće i obaveštenje o sastanku na svom računaru ili mobilnom uređaju.